Tyczki do najczęściej wędki nakładane o długości ok. 13 m.
Wsród tyczek rozróżniamy:

  • match
  • rzeczne
  • karpiowe
  • karpiowe do łowienia przy brzegu (tzw. margin)

Często występują tyczki uniwersalne. Do tych tyczek można stosować topy o różnym przeznaczeniu (match, karpiowe itd.)